Algemene voorwaarden deelname Dwarsfluitkamp 2022

Uw aanmelding is pas officieel zodra het volledige inschrijfgeld door ons is ontvangen. U krijgt daar een bevestiging van per mail.

Wanneer uw kind een gedragsstoornis heeft zoals adhd of autisme, verzoeken wij u dringend dit te vermelden op het inschrijfformulier. Op deze manier kan de leiding rekening houden met het kind en zijn gedrag.

Bij de aanmelding dienen alle, mogelijkerwijs voor de deelname aan, en voor de uitvoering van het kamp, relevante bijzonderheden of omstandigheden door u te worden gemeld. Dit geldt eveneens voor bijzonderheden of omstandigheden die zich na de aanmelding zouden voordoen.

U dient zelf ervoor te zorgen dat uw kind op zaterdagochtend  30 juli 2022 om 11.00 in Esbeek op groepsaccommodatie ‘De Kievit – Herdgang’ aanwezig is. Ook moet u zelf voor vervoer naar huis zorgen. Kinderen kunnen op vrijdag 5 augustus 2022 na de eindvoorstelling rond 16.00 mee naar huis genomen worden.

Op het moment dat uw kind het Dwarsfluitkamp eerder zal verlaten dan gepland, bijvoorbeeld door heimwee of ziekte, dan is het niet mogelijk om uw inschrijfgeld terug te krijgen.

De kampleiding heeft ten alle tijden het recht om uw kind naar huis te sturen bij ongewenst gedrag of het niet functioneren binnen de groep. Dit zal in samenspraak gaan.

Ieder kind moet zelf een zorgverzekering hebben en daarvan een kopie van inschrijving ingeleverd hebben.

De organisatie van Stichting Dwarsfluitkamp heeft een evenementenverzekering afgesloten.

Bij onvoldoende aanmeldingen kan het Dwarsfluitkamp niet doorgaan. Als dit het geval is dan laten we dat u uiterlijk 4 weken voor aanvang van het kamp weten en volgt volledige restitutie. Minimum aantal deelnemers is 20.

Mocht het om welke reden dan ook noodzakelijk zijn om het kamp op een andere dan de vermelde locatie/accommodatie te houden dan behouden we het recht daartoe voor. In dat geval zorgen wij voor een vergelijkbaar goede vervangende locatie en brengen we u daarvan op de hoogte.

In geval van verhindering van een staflid – door ziekte of andere oorzaak – wordt gezorgd voor een passende vervanger. Van eventuele overige wijzigingen in het programma stellen we u (indien deze substantieel zouden zijn) uiteraard onverwijld op de hoogte.

Als om gewichtige redenen het Dwarsfluitkamp onderbroken dient te worden dan zal restitutie naar rato plaatsvinden indien sprake zou zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van de organisatie van Stichting Dwarsfluitkamp. Als door andere redenen het kamp onderbroken moet worden kunnen wij geen restitutie bieden.

Foto’s en/of filmmateriaal van het kampen kan door ons gebruikt worden voor promotionele doeleinden.

Kan uw kind toch niet mee? Vraag eerst aan de organisatie of er deelnemers op de reserve lijst staan. De organisatie zal proberen een ander kind alsnog te plaatsen. 20% van de inschrijfkosten zal de organisatie toch moeten vorderen i.v.m. administratie kosten. Als er geen vervangende deelnemer kan worden gevonden en u de inschrijving na 1 juni 2022 annuleert bieden wij geen restitutie.

Vraag uw verzekeringsagent eventueel om een (reis)annuleringsverzekering met bijbehorende voorwaarden en mogelijkheden.