Stichting Dwarsfluitkamp, gevestigd aan Elisabethpark 5, 4741CE Hoeven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.dwarsfluitkamp.nl
Rogier de Pijper
Elisabethpark 5
4741CE Hoeven
06-12 78 11 06

Rogier de Pijper is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Dwarsfluitkamp Hij is te bereiken via info@dwarsfluitkamp.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Dwarsfluitkamp verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Inschrijvingen: Voor- en achternaam, Telefoonnummers, E-mailadres, Straat en huisnummer, Postcode, Plaats, Land, Naam van ouders, Bankrekening (via iDeal), Geslacht, Geboortedatum, Gegevens zorgverzekering, Medicijngebruik, Allergieën, Voedselbeperkingen, Niveau fluitspel, Contactgegevens docent

Contactformulier: Naam en e-mailadres

Aanvraag promotiemateriaal: Naam, E-mailadres, Straat en huisnummer, Postcode, Plaats

Reservelijst: Voor- en achternaam, en E-mailadres.

Verder:
– Met jouw toestemming: gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Met jouw toestemming: gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld voor het tonen van advertenties of social media)
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst verzamelt gegevens over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij vragen hiervoor in het inschrijfformulier toestemming van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is en of er daadwerkelijk toestemming door ouders/voogd gegeven is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dwarsfluitkamp.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Persoonsgegevens als zorgverzekering, medicijngebruik, allergieën, en voedselbeperkingen zijn noodzakelijk voor de uitvoering van onze werkzaamheden tijdens de events.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Dwarsfluitkamp verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het verzorgen van de zomerweek, de kampdag, of andere door ons georganiseerde events
– Het uitvoeren van onze werkzaamheden tijdens deze events (ontwikkelen programma, uitgeven van materiaal, uitvoeren medische taken, verzorgen maaltijden)
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Als je toestemming geeft, dan analyseert Stichting Dwarsfluitkamp jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– Als je toestemming geeft, dan volgt Stichting Dwarsfluitkamp jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Dwarsfluitkamp neemt geen geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Dwarsfluitkamp bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

NAW-gegevens > 5 jaar > Voor het kunnen uitvoeren van onze werkzaamheden tbv het zomerkamp, de dwarsfluitkampdag en vergelijkbare events. Tevens om je te informeren over toekomstige zomerkampen en andere dwarsfluitkampevents.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Dwarsfluitkamp verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Dwarsfluitkamp gebruikt alleen functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Stichting Dwarsfluitkamp gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Daarnaast maken we gebruik van geanonimiseerde statistieken via Google Analytics waar ook een cookie voor wordt geplaatst.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Google Analytics (_utma)
Analytische cookie die websitebezoek meet

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Dwarsfluitkamp en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@dwarsfluitkamp.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Stichting Dwarsfluitkamp wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Dwarsfluitkamp neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@dwarsfluitkamp.nl